Portrett2018-11-06T13:25:34+00:00

Project Description

Portrett

Portrett bilder kan brukes til f.eks Facebook, Twitter og andre sosiale medier. Det er også ideelt for bedrifter. Portrett er begrenset til 1 person. Er dere flere går dette under Venne eller Familiefotografering.

OLSEN FOTO   •   PORTRETT

KONTAKT OSS

Portrett

“Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i billedkunsten oftest ansiktet, i litteraturen personens indre og ytre egenskaper. Selv om mange portretter prøver å gjengi modellen så riktig og likt som mulig, er alle portretter mer eller mindre bevisste tolkninger av personligheten eller rollen.

Et portrett som litterær framstilling kan for eksempel være et portrettintervju. I overført betydning kan portrettet også beskrive særtrekkene ved et sted eller en gjenstand, ofte gjennom bruk av besjeling. Et portrett kan dessuten være et musikkstykke, en film eller liknende som karakteriserer eller behandler en person på en nærgående og individuell måte.”

This website uses cookies and third party services. Great, I love cookies!